مجسمه و تندیس شکلی

محصولات

 • تندیس رونالدومجسمه رونالدو

  تندیس رونالدو

  ۳۶,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:8 عرض:7 ارتفاع:11 وزن (گرم) 80 جنس پلاستیک فشرده،گچ، پودرسنگ مرمر، زمان ساخت  1…

  ناموجود
 • مجسمه دیسک انداز
  ناموجود
 • مجسمه آزادیمجسمه آزادی

  مجسمه آزادی

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:5.5 عرض:5.5 ارتفاع:15 وزن (گرم) 80 جنس  پودرسنگ ، پلاستیک فشرده، گچ زمان ساخت  روز ساخت…

  ناموجود
 • مجسمه اطلس

  مجسمه اطلس

  ۳۹,۰۰۰ تومان
  ناموجود
 • مجسمه انیشتینانیشتین

  مجسمه انیشتین

  ۳۷,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید ابعاد (سانتی‌متر) طول:9 عرض:8 ارتفاع:12 وزن (گرم) 70 جنس پلاستیک فشرده، گچ،پودرسنگ زمان ساخت  1 روز ساخت کشور…

  ناموجود
 • مجسمه روز پدرهدیه روز پدر

  مجسمه روز پدر

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:4.5 عرض:4.5 ارتفاع:14.5 وزن (گرم) 30 جنس پلاستیک فشرده، گچ، پودرسنگ زمان ساخت  1…

  ناموجود
 • مجسمه روز مادرهدیه روز زن

  مجسمه روز مادر

  ۲۸,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:6.5 عرض:6.5 ارتفاع:13 وزن (گرم) 100 جنس  پلاستیک فشرده،گچ، پودرسنگ مرمر، زمان ساخت  1…

  ناموجود
 • مجسمه متفکرمجسمه شاعر

  مجسمه متفکر

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:8 عرض:10 ارتفاع:13 وزن (گرم) 110 جنس پلاستیک فشرده،گچ، پودرسنگ مرمر زمان ساخت  2…

  ناموجود
 • مجسمه مسیح برزیلتندیس مسیح

  مجسمه مسیح برزیل

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:12 عرض:3 ارتفاع:14.5 وزن (گرم) 80 جنس پلاستیک فشرده،گچ، پودرسنگ مرمر، زمان ساخت  1…

  ناموجود
 • مجسمه هیچهیچ تناولی

  مجسمه هیچ

  ۲۸,۰۰۰ تومان

  مشخصات محصول: رنگ سفید سنگ مرمر ابعاد (سانتی‌متر) طول:7.5 عرض:3.6 ارتفاع:14 وزن (گرم) 30 جنس  پلاستیک فشرده، گچ، پودرسنگ، زمان ساخت  1…

  ناموجود
 • تندیس هخامنشی

  هخامنشی

  ۲۹,۰۰۰ تومان
  ناموجود